Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

KRÔNG KNÔ

(tk. Sông Đực), phụ lưu cấp I của sông Xrêpốc, bắt nguồn từ phía bắc sơn nguyên Lâm Viên cao 1.465 m, chảy theo hướng gần đông - tây, rồi chuyển đông nam - tây bắc và đổ vào Xrêpôc ở gần Buôn Trấp. Dài 156 km. Diện tích lưu vực 4.620 km2, độ cao trung bình 683 m, độ dốc trung bình 16,7%, mật độ sông suối đạt 0,56 km/km2. Tổng lượng nước 3,97 km3, tương ứng với môđun dòng chảy năm 27,5 l/s.km2. Mùa lũ từ tháng 7 đến tháng 11, chiếm khoảng 70% tổng lượng nước cả năm.