Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

KON PLÔNG

huyện ở phía đông tỉnh Kon Tum. Diện tích 2.248,2 km2. Gồm 1 thị trấn (Kon Plông); 11 xã [Đắc Rinh (Đắk Ring), Măng Buc (Măng Buk), Ngoc Tem (Ngok Tem), Đắc Kôi (Đắk Kôi), Măng Cành, Hiếu, Pờ Ê, Đắc Ruồng (Đắk Ruồng), Tân Lập, Đắc Pre (Đắk Pre), Đắc Tờ Re (Đắk Tờ Re)]. Dân số 31.700 (1999), gồm các dân tộc: Xơ Đăng, Ba Na, Gié Triêng, Kinh. Địa hình phức tạp, núi cao, chia cắt mạnh, độ dốc lớn. Núi chính: Ngọc Krinh (2025 m), Ngọc Tem (1.362 m), Ngọc Rô (1.549 m). Sông chính chảy qua: Đac Bla, Đac Nghe, Đac Rinh, Đac Mao. Đất lâm nghiệp chiếm 73,3% diện tích, chủ yếu khai thác gỗ, củi và lâm sản. Cây trồng chính: chè, cà phê, điều. Chăn nuôi: trâu, bò. Giao thông chính chạy qua: liên tỉnh lộ 5 (75 km).