Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

KINH THÀY

phân lưu của sông Thái Bình, tách khỏi sông này ở gần điểm hợp lưu của sông Đuống với sông Thái Bình. Là đường giao thông thuỷ huyết mạch nối liền cảng Hải Phòng với các tỉnh trong nội địa. Đổ ra cửa biển của cảng Hải Phòng, cảng quan trọng nhất Miền Bắc.