Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

KIM HỶ

vùng núi ở Phủ Thông, Bắc Cạn (Bắc Kạn) thuộc cánh cung Ngân Sơn. Được cấu tạo chủ yếu bởi đá vôi Cacbon Pecmi. Địa hình cacxtơ còn trẻ, nguồn nước của phụ lưu sông Cầu và sông Bắc Giang là các dòng ngầm từ KH ra. Diện tích 325 km2, đỉnh cao 913 m. Phần lớn còn hoang vu, chỉ có dân cư ở ngoài rìa. Rừng nhiệt đới rậm rạp.