Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

KIM BẢNG

huyện ở phía tây bắc của tỉnh Hà Nam. Diện tích 198,4 km2. Gồm 1 thị trấn (Quế, huyện lị), 18 xã (Nguyễn Uý, Tượng Lĩnh, Lê Hồ, Đại Cương, Nhật Tựu, Hoàng Tây, Văn Xá, Kim Bình, Thanh Sơn, Ngọc Sơn, Ba Sao, Khả Phong, Tân Sơn, Liên Sơn, Thuỵ Lôi, Thi Sơn, Nhật Tân, Đồng Hoá). Dân số 145.000 (1999). Địa hình đồi núi ở phía tây, đồng bằng phía đông (60% diện tích). Sông chính: sông Đáy (21 km), sông Quế (12,7 km), sông Nhuệ (8 km) chảy qua. Trồng lúa, lạc, ngô, khoai, sắn. Nuôi: lợn, vịt, cá. Khai thác nguyên liệu từ đá. Nhà máy xi măng Bút Sơn.

Trước đây, thuộc tỉnh Hà Nam. Những năm 1969 - 74, thuộc huyện Duy Kim (Duy Tiên + Kim Bảng). Những năm 1974 -77, thuộc huyện Kim Thanh (Kim Bảng + Thanh Liêm) tỉnh Nam Hà. Năm 1981, lập lại như cũ; năm 1975, thuộc tỉnh Hà Nam Ninh. Năm 1991, thuộc tỉnh Nam Hà. Từ 11.1996, trở lại tỉnh Hà Nam.