Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

KIẾN XƯƠNG

huyện của Thái Bình. Diện tích 213,2 km2. Gồm 1 thị trấn (Kiến Xương, huyện lị), 39 xã (Trà Giang, Hồng Thái, Quốc Tuấn, An Bình, Vũ Tây, Vũ Đông, Vũ Sơn, Vũ Lạc, Vũ Lễ, Vũ An, Vũ Ninh, Vũ Quý, Quang Lịch, Thanh Tân, Bình Nguyên, Quyết Tiến, Lê Lợi, Thượng Hiền, Nam Cao, Đình Phùng, Hoà Bình, Bình Minh, An Bồi, Quang Trung, Tán Thuật, Quang Bình, Vũ Công, Vũ Trung, Vũ Thắng, Vũ Hoà, Vũ Bình, Minh Tân, Quang Minh, Minh Hưng, Quang Hưng, Nam Bình, Bình Thanh, Bình Định, Hồng Tiến). Dân số: 235.800 (1999). Địa hình bằng phẳng. Sông chính chảy qua: sông Hồng, Trà Lý. Trồng lúa, lạc, đậu, đỗ, cói, vv. Huyện thành lập năm 1880.