Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

KIẾN GIANG

sông ở tỉnh Quảng Bình bắt nguồn từ vùng núi cao 935 m, chảy theo hướng tây nam - đông bắc đổ ra biển ở cửa Nhật Lệ. Dài 96 km. Diện tích lưu vực 2.650 km2, độ cao trung bình 234 m, độ dốc trung bình 20,1%, mật độ sông suối trung bình khoảng 0,84 km/km2. Tổng lượng nước ước tính đến cửa Nhật Lệ khoảng 4,76 km3. Mùa lũ từ tháng 9 đến tháng 12, chiếm khoảng 70 - 80% lượng nước cả năm. Thời kì xuất hiện lưu lượng cực đại trong năm thường vào các tháng 10, 11. Môđun đỉnh lũ cực đại thuộc loại lớn: 6.600 l/s/km2 tại trạm Múng ngày 23.9.1968.