Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

KHOÁI CHÂU

huyện cũ tỉnh Hưng Yên, năm 1979 nhập với Văn Giang thành huyện Châu Giang tỉnh Hưng Yên. Xt. Châu Giang.