Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

KHE SANH

thung lũng bao gồm huyện lị Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, ven quốc lộ 9, tây Đông Hà 63 km. Là thung lũng đất đỏ, cao hơn mặt biển 400 m. Trong các năm 1965 - 66, Mĩ và quân đội Sài Gòn xây dựng KS thành căn cứ phòng ngự lớn nhất trong phòng tuyến phòng ngự đường 9. Đầu 1968 và 1971, tại đây đã diễn ra nhiều chiến dịch và trận chiến đấu quan trọng. Xt. Chiến dịch đường 9 - Nam Lào.