Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

KHE NẾT

phụ lưu cấp I của sông Gianh, bắt nguồn từ vùng núi phía tây Quảng Bình cao 275 m, đổ vào bờ trái sông Gianh cách cửa sông 80 km. Dài 32 km. Diện tích lưu vực 164 km2, độ cao trung bình 175 m, độ dốc trung bình 17,8%, mật độ sông suối 1,16 km/km2.