Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

KHÁNH NINH

huyện cũ, năm 1979 chia thành huyện Ninh HoàVạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.