Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

GIA BÌNH

huyện ở phía đông nam tỉnh Bắc Ninh. Diện tích 107,6 km2, gồm 13 xã (Vạn Ninh, Cao Đức, Bình Dương, Thái Bảo, Nhân Thắng, Xuân Lai, Đại Lai, Song Giang, Giang Sơn, Đông Cứu, Lãng Ngâm, Đại Bái, Quỳnh Phú). Dân số 101.000 (1999). Địa hình đồng bằng phù sa. Sông Đuống chảy qua phía bắc. Trồng lúa, đay, rau, màu, cây ăn quả. Nghề thủ công truyền thống đúc, gò đồng (Đại Bái), gốm sứ. Nuôi tằm kéo tơ dệt lụa; làm tương. Di tích lịch sử: đền thờ Cao Lỗ (Cao Đức), giếng nước Thánh Gióng (Đại Bái). Huyện có từ xưa, đã hợp nhất với huyện Lang Tài thành huyện Gia Lương. Từ 9.8.1999, chia huyện Gia Lương thành 2 huyện: Lương Tài và GB.