Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHẠC SĨ

người hoạt động chuyên nghiệp và nắm vững một ngành nghệ thuật âm nhạc nào đó (nhà soạn nhạc, nhà chỉ huy, nghệ sĩ viôlông, nhà lí luận âm nhạc, vv.). Ở Việt Nam, người ta quen gọi NS là những nhà soạn nhạc; còn những nghệ sĩ chơi các nhạc cụ gọi là nhạc công.