Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIAO HỘI

1. Hiện tượng trong đó vị trí của một hành tinhMặt Trời có hoàng kinh trùng nhau. Đồng thời Mặt Trời và hành tinh ở cùng một phía đối với Trái Đất, nên từ mặt đất không thể nhìn thấy hành tinh. Trước hoặc sau GH, ta nhìn thấy hành tinh trước lúc Mặt Trời mọc hoặc sau lúc Mặt Trời lặn.

2. Khái niệm GH cũng áp dụng cho Mặt Trăng. X. Ngày sóc.