Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẠN LÍ TRƯỜNG CHINH

(wanli changzheng; tên đầy đủ: Nhị vạn ngũ thiên lí trường chinh), cuộc hành quân quy mô lớn của Hồng quân Công Nông Trung Quốc. Tháng 10.1934, Hồng quân gặp khó khăn do cuộc bao vây tấn công lần thứ 5 của Quốc dân Đảng. Ngày 10.10.1934, chủ lực Hồng quân rời căn cứ Đại Trung ương (Thuỵ Kim), bắt đầu cuộc trường chinh. Ngày 7.1.1935 Hồng quân chiếm Tuân Nghĩa, tiến hành Hội nghị mở rộng Bộ Chính trị Đảng Cộng sản. Xác lập sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông (Mao Zedong). Tháng 6.1935, Hồng quân Trung ương tới Mậu Cộng, hội sự với phương diện quân thứ 4 của Hồng quân, tiếp tục Bắc tiến. Trong khi đó, Trương Quốc Đào (Zhang Guotao) chính uỷ Hồng quân tự ý dẫn một đạo quân Nam tiến và lập trung ương riêng. Ngày 19.10.1935, chủ lực Hồng quân Trung ương tiến tới thành phố Ngộ Khởi [thuộc căn cứ Thiểm Tây (Shanxi) - Cam Túc (Gansu)]. Kết thúc cuộc VLTC. Tiếp đó, các đơn vị của Hồng quân cũng đã tới hội sự với chủ lực trung ương, xây dựng và phát triển khu căn cứ địa Tây Bắc. Trong quá trình trường chinh, Hồng quân Công Nông đã vượt qua một chặng đường 25 nghìn dặm (khoảng 12 nghìn km), đầy gian khổ hi sinh, nhưng rất ngoan cường, anh dũng. VLTC đã cứu Đảng Cộng sản và Hồng quân Công Nông khỏi cơn hiểm nguy và tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng Trung Quốc tiếp tục phát triển.