Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRANH CHẤP LÃNH THỔ

tranh giành về chủ quyền lãnh thổ giữa hai hoặc một số nước đối với một vùng đất hoặc một vùng nước nào đó ở gần biên giới quốc gia. Thường xảy ra do các nguyên nhân: cách vẽ đường biên giới trên bản đồ hoặc cách nhìn nhận đường biên giới quốc gia giữa các nước không nhất trí với nhau, do những nguyên nhân lịch sử để lại.