Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIPPACKHÔT

(Hipparkhos; thế kỉ 2 tCn.), nhà thiên văn Hi Lạp thời cổ, một trong những người sáng lập ra thiên văn học. Ông cải tiến phương pháp tính toán chuyển động biểu kiến của Mặt Trời và xác định khoảng cách tới Mặt Trăng. Xác định vị trí của 830 sao và theo độ sáng của chúng chia thành sáu cấp. Phát hiện ra hiện tượng tuế sai và đặt ra các toạ độ địa lí.