Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG SOTKY

sự tăng dòng điện tử phát xạ từ mặt chất rắn dưới tác dụng của một điện trường gia tốc (các điện tử). Được gọi theo tên nhà vật lí Đức Sotky (W. Schottky). HƯS ứng dụng trong các đèn điện tử và catôt quang điện, dùng để nghiên cứu một số tính chất điện tử của các bề mặt chất rắn.