Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG MAIXNƠ

hiện tượng các đường sức từ bị vật siêu dẫn đẩy ra khỏi nó và vật biểu hiện như một chất nghịch từ lí tưởng. Là nguyên nhân làm cho một thỏi nam châm có thể tự treo lửng lơ, khi ở phía dưới có chất ở trạng thái siêu dẫn. Do nhà vật lí Áo - Đức Maixnơ (W. Meissner) và Ôcxenfen (R. Ochsenfeld) phát hiện đầu tiên (1933).


Hiệu ứng Maixnơ             1. Vật siêu dẫn; 2. Các đường của từ trường bị đẩy ra ngoài vật.