Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG LẬP THỂ

hình ảnh nổi của vật thể khi quan sát hai tấm ảnh có độ gối phủ bằng kính lập thể. Điều kiện để có HƯLT: hình ảnh phải có độ gối phủ thích hợp; mỗi mắt chỉ quan sát hình ảnh của từng tấm tương ứng riêng biệt. Sự chênh lệch về tỉ lệ của hai tấm ảnh trong cặp ảnh lập thể không vượt quá 16%. Góc cắt nhau của các tia ngắm tương ứng không vượt quá 16%. Phụ thuộc vào vị trí tương quan giữa hai tấm ảnh nói trên khi quan sát mà có: HƯLT ngược chiều (phần nổi thành lõm và ngược lại), HƯLT thuận (tương ứng với thực tế) và HƯLT không (tạo cảm giác phẳng của bề mặt lập thể).