Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG HÔN

(cg. hiệu ứng Hall) sự xuất hiện điện trường trong vật dẫn điện, bán dẫn điện có dòng điện với mật độ dòng j chạy qua và đặt trong một từ trường có cường độ H vuông góc với j. Điện trường này vuông góc với mặt phẳng chứa H và j và có giá trị EH = RjH; trong đó, R gọi là hằng số Hôn của vật. Được dùng để nghiên cứu tính chất của các vật dẫn, bán dẫn và dùng trong kĩ thuật đo lường. Do nhà vật lí Hoa Kì Hôn (E. H. Hall) phát hiện (1880).