Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HEC

đơn vị tần số trong hệ đo lường SI và của bảng đơn vị hợp pháp, gọi theo tên nhà vật lí Đức Hec H. R. (H. R. Hertz), kí hiệu Hz. Là tần số của một quá trình tuần hoàn thực hiện được một chu kì trong một giây. Trong kĩ thuật vô tuyến điện dùng rất phổ biến các đơn vị bội: kilôhec = 1000 Hz, mêgahec = 106 Hz.