Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẰNG SỐ TỪ

hệ số m0 = 4p.10-7 H/m (Henri/mét) = 1,25663706194.10 -6 H/m, có trong một số phương trình từ học và điện từ học khi viết các phương trình trong hệ đơn vị SI. Đôi khi μo được gọi là độ từ thẩm của chân không vật lí.