Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẰNG SỐ RYTBEC

bước sóng λ của các vạch quang phổ của hiđro và ion tương tự được tính theo công thức:

 

                                                 

p = 1,2,3...; n = p + 1, p + 2..; R là HSR, R = 1,096776.107 m-1. Đặt theo tên nhà vật lí Thuỵ Điển Rytbec (J. R. Rydberg).