Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH QUANG HOẠT

(cg. tính hoạt động quang học, hoạt tính quang học), x. Hoạt tính quang học.