Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH FERI - TỪ

các đặc trưng của chất feri - từ (ferit), như: có từ tính mạnh, nhiệt độ Quyri, gồm một số mạng con có tính sắt từ, vv. Xt. Feri - từ.