Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XỬ THỬ

tên tiết khí hậu (x. Tiết) thứ mười sáu trong năm, chỉ khí hậu trung bình trong khoảng những ngày từ 23.8 đến 7.9 hằng năm.