Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XTAIBƠGƠ J.

(Jack Steinberger; sinh 1921), nhà vật lí học Hoa Kì gốc Do Thái, công trình về tia vũ trụ, hạt cơ bản, các lepton và nơtrino. Giải thưởng Nôben (1988) cùng với Leđơman (Lederman) và Soăcxơ (Schwartz).

Xtaibơgơ J.