Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍN HIỆU GIỜ

tín hiệu được phát đi bằng sóng vô tuyến từ Grinuych (Greenwich) và được thu bằng rađiô ở nơi nhận, thông báo cho biết giờ ở kinh tuyến gốc vào thời điểm ấy. Theo THG có thể tính được kinh độ địa lí của nơi nhận bằng độ chênh lệch của giờ giữa hai nơi. Hiện nay phần lớn các quốc gia đều phát THG của nước mình định kì với độ chính xác rất cao.