Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIỂU TUYẾT

tên tiết khí hậu (x. Tiết) thứ hai mươi hai trong năm, chỉ khí hậu trung bình trong khoảng những ngày từ 23.11 đến 6.12 hằng năm.