Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIẾNG ỒN VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ

những dao động ngẫu nhiên của dòng điện và điện áp trong các thiết bị vô tuyến điện tử, được sinh ra do các quá trình thăng giáng ngẫu nhiên, chuyển động nhiệt của các hạt tải điện, thăng giáng của môi trường, vv. TÔVTĐT đặc biệt gây nhiễu cho thông tin vũ trụ. Xt. Thăng giáng.