Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THƯỢNG SIÊU ÂM

(A. hypersound), sóng đàn hồi có tần số trong khoảng 109 - 1013 Hz. Về bản chất vật lí không khác gì siêu âm (2.104 - 109 Hz). Dao động nhiệt của các nguyên tử, phân tử vật chất là những TSÂ tự nhiên. Có thể lan truyền trong tinh thể. Trong điều kiện bình thường, TSÂ không lan truyền được trong nước vì bị hấp thụ mạnh. Xt. Siêu âm.