Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUỶ TINH HOÁ

sự chuyển sang trạng thái thuỷ tinh vô định hình dưới tác dụng của nhiệt, vd. khi nấu chảy thạch anh với hiđroxit hay cacbonat kim loại kiềm, hỗn hợp này sẽ chuyển hoá thành một khối trong suốt giống như thuỷ tinh.