Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ZÊMAN (HIỆU ỨNG)

hiện tượng tách các mức năng lượng và do đó tách các vạch phổ của nguyên tử và của các hệ nguyên tử trong từ trường. Nguyên nhân do mômen từ quỹ đạo của nguyên tử tiến động quanh phương của từ trường nên nguyên tử có thêm bớt năng lượng phụ. Do Zêman P. (P. Zeeman) phát hiện (1896).