Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ỨNG SUẤT

(cg. sức căng), đại lượng biểu thị nội lực phát sinh trong vật thể biến dạng (x. Biến dạng) do tác dụng của các nguyên nhân bên ngoài như tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ, vv.

Để nghiên cứu ƯS tại một điểm M bất kì trong vật thể, người ta tưởng tượng việc thực hiện mặt cắt qua điểm M - chia vật thể thành hai phần riêng biệt A và B, rồi thay thế tác dụng của một phần B đối với phần còn lại A bằng các lực phân bố trên mặt bị cắt. Nếu trên một phần tử diện tích DS, quanh điểm M có tác dụng lực  thì giới hạn của tỉ số  khi DS tiến tới không, gọi là ƯS tại điểm M, kí hiệu là . ƯS là một đại lượng vectơ, thường được phân tích thành các thành phần: ƯS pháp (theo phương pháp tuyến của mặt đang xét), ƯS tiếp (nằm trong mặt phẳng đang xét).

Tập hợp tất cả các vectơ ƯS trên các mặt khác nhau đi qua điểm M bất kì của vật thể biến dạng được gọi là trạng thái ƯS tại điểm M. Trạng thái ƯS được mô tả bằng tenxơ ƯS (tenxơ hạng hai) đối xứng, có 9 phần tử là các thành phần của 3 vectơ ƯS trên ba mặt toạ độ địa phương tại điểm M.

ƯS được xác định theo các phương trình động lực học, phương trình biến dạng và các phương trình vật lí, biểu thị quan hệ giữa ƯS và biến dạng. ƯS còn được xác định bằng thực nghiệm thông qua các phương pháp đo biến dạng như phương pháp tenxơmét, phương pháp dùng ánh sáng phân cực, phương pháp sơn đòn, phương pháp dùng tia rơnghen, vv.