Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẤU KÍNH TIÊU SẮC

tổ hợp của nhiều thấu kính ghép lại có sắc sai chung rất nhỏ. Xt. Sắc sai.