Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THANG NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI

thang nhiệt độ mà điểm gốc của thang, tức nhiệt độ 0 là không độ tuyệt đối. TNĐTĐ thường dùng là thang Kenvin. Xt. Kenvin (Thang).