Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÁI BẠCH

[tk. Kim tinh (Venus)], x. Kim tinh; Sao Hôm; Sao Mai.