Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÍNH NGƯỠNG

(cg. ngưỡng nghe được), cường độ nhỏ nhất của âm thanh mà tai người còn nhận biết được. TN phụ thuộc vào tần số âm và phụ thuộc vào từng người khác nhau. Trong vùng tần số khoảng 1 kHz, TN có giá trị cỡ 10-16 W/cm2.