Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÁN XẠ KHÔNG ĐÀN HỒI CỦA CÁC HẠT

quá trình va chạm giữa các hạt vi mô kèm theo sự thay đổi trạng thái bên trong của chúng, biến đổi thành các hạt khác hoặc sự sinh thêm những hạt mới. Xt. Hạt cơ bản.