Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÁN SẮC ÁNH SÁNG

hiện tượng vận tốc lan truyền v của một sóng ánh sáng phụ thuộc vào tần số f của sóng ấy; nói cách khác, chiết suất tuyệt đối n của mơi trường phụ thuộc vào f. Phân biệt TSAS thường khi n đồng biến với f, TSAS dị thường khi n nghịch biến với f. Do TSAS khi một chùm tia hẹp ánh sáng trắng đi qua một lăng kính thuỷ tinh (hoặc một chất trong suốt nào đấy) các tia có tần số khác nhau sẽ ló ra theo các phương khác nhau và tạo ra trên màn đặt sau lăng kính một dải màu cầu vồng gọi là phổ tán sắc qua lăng kính. Xt. Chiết suất.

 

Tán sắc ánh sáng

1.Lăng kính; 2. Màn chắn; 3. Phổ màu cầu vồng