Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỨ CỰC

hệ thống điện tích có tổng điện tích và mômen điện bằng 0. Điện thế (và điện trường) do TC gây ra tại một điểm cách xa nó một khoảng R tương đối lớn sẽ tỉ lệ với 1/R3 (và 1/R4). TC đơn giản nhất là hai điện tích dương +q và hai điện tích –q đặt tại đỉnh của một hình chữ nhật.

 

Tứ cực