Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỪ THUỶ ĐỘNG HỌC

phân ngành vật lí nghiên cứu chuyển động của các chất lưu dẫn điện (kim loại lỏng, dung dịch điện phân, plasma, vv.) trong từ trường. Trên cơ sở TTĐH đã chế tạo ra máy phát từ thuỷ động để phát điện với hiệu suất cao. Xt. Plasma.