Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẬT LÍ PLASMA

ngành của vật lí học chuyên nghiên cứu các hiện tượng vật lí của thể plasma, ứng dụng plasma trong công nghệ hiện đại, tổng hợp nhiệt hạch có điều khiển, từ thuỷ động lực, vv. Xt. Plasma; Tổng hợp nhiệt hạch có điều khiển.