Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẬT LÍ KĨ THUẬT

ngành nghiên cứu ứng dụng các thành tựu của vật lí học thành kĩ thuật để đưa vào ứng dụng trong sản xuất và đời sống, dẫn đến các công nghệ mới. Ngày nay, các thành tựu của vật lí học từ phòng thí nghiệm đi vào sản xuất rất nhanh, vd. linh kiện bán dẫn, mạch vi điện tử, laze, vv. VLKT ngày càng phát triển để đáp ứng yêu cầu của sản xuất và phát triển vật lí học.