Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẬT LÍ HẠT NHÂN

phân ngành vật lí học, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của các hạt nhân nguyên tử và những biến đổi của chúng, nghiên cứu những quá trình phân rã phóng xạ và phản ứng hạt nhân. Xt. Hạt nhân nguyên tử; Nguyên tử; Phóng xạ; Phản ứng hạt nhân.