Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẬT LÍ CÔNG NGHỆ

hướng quan trọng của vật lí ứng dụng, nghiên cứu triển khai các kết quả của nghiên cứu ứng dụng thành công nghệ đưa vào sản xuất. Xt. Vật lí ứng dụng; Công nghệ.