Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NĂNG LƯỢNG DAO ĐỘNG

một vật điểmkhối lượng m, thực hiện dao động hình sin với tần số góc ω và biên độ a, có năng lượng gọi là NLDĐ. Nếu vật điểm là cô lập và ma sát  không đáng kể thì NLDĐ được bảo toàn và có giá trị:

 

 NLDĐ gồm hai thành phần: động năng T và thế năng V. Chúng biến đổi qua lại trong quá trình dao động. Nhưng tổng T + V luôn bằng E.