Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHÍNH NGỌ

(cg. chính trưa), thời điểm mà Mặt Trời đi qua kinh tuyến trời của vị trí quan sát và có độ cao lớn nhất trên mặt phẳng chân trời. Theo giờ Mặt Trời, CN là đúng 12 giờ theo giờ địa phương. Xt. Kinh tuyến trời.