Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỰC VŨ TRỤ

 điểm cắt nhau giữa trục quay của bầu trời (trục vũ trụ) và thiên cầu, còn gọi là Thiên Cực Bắc và Thiên Cực Nam. CVT bắc hiện nay ở gần sao Bắc Cực, ở Bắc Bán Cầu. Đối với những địa điểm ở Bắc Bán Cầu thì CVT nam ở dưới chân trời. Do tiến động của Trái Đất mà CVT dịch chuyển chậm đối với các sao theo một vòng tròn có bán kính góc là 23o27' với chu kì khoảng 26 nghìn năm. Xt. Thiên cầu.